Enhance 420 caps

$87.90  

Chinese Therapeutic Actions: Tonify Qi, Blood, and Essence; Clear Heat and Toxins

 

Suggested Use

10-20 tablets per day, suggested use is 5 tablets TID to QID, between meals 420 tablets, 650 mg., 21-42 day supply

 

Serving Size: 10 Capsule

 

Servings Per Container: 42

 

Amount Per Serving

Ganoderma (Ling Zhi)

Isatis extract (Ban Lan Gen and Da Qing Ye)

Milletia extract (Ji Xue Teng)

Astragalus (Huang Qi)

Tremella (Bai Mu Er)

Andrographis (Chuan Xin Lian)

Lonicera (Jin Yin Hua)

Aquilaria (Chen Xiang),

Epimedium (Yin Yang Huo)

Oldenlandia (Bai Hua She She Cao)

Cistanche (Rou Cong Rong)

Lycium fruit (Gou Qi Zi)

Laminaria (Kun Bu)

Tang-kuei (Dang Gui)

Hu-chang (Hu Chang)

American Ginseng (Xi Yang Shen)

Schizandra (Wu Wei Zi)

Ligustrum (Nu Zhen Zi)

Atractylodes (Bai Zhu)

Rehmannia (Shu Di Huang)

Salvia (Dan Shen)

Curcuma (Yu Jin)

Viola (Zi Hua Di Ding)

Citrus (Chen Pi)

Peony (Bai Shao)

Ho Show Wu (He Shou Wu)

Eucommia (Du Zhong)

Cardamon (Sha Ren)

Licorice (Gan Cao)

Health Concerns Enhance 420 caps

Health Concerns Enhance 420 caps

Product form

UPC # 400777047527

Product ineligible for discounts

Earn Translation missing: en.products.product.regular_price 88 Vita Reward Points

$87.90 $87.90

You May Also Like

View all

Chinese Therapeutic Actions: Tonify Qi, Blood, and Essence; Clear Heat and Toxins

 

Suggested Use

10-20 tablets per day, suggested use is 5 tablets TID to QID, between meals 420 tablets, 650 mg., 21-42 day supply

 

Serving Size: 10 Capsule

 

Servings Per Container: 42

 

Amount Per Serving

Ganoderma (Ling Zhi)

Isatis extract (Ban Lan Gen and Da Qing Ye)

Milletia extract (Ji Xue Teng)

Astragalus (Huang Qi)

Tremella (Bai Mu Er)

Andrographis (Chuan Xin Lian)

Lonicera (Jin Yin Hua)

Aquilaria (Chen Xiang),

Epimedium (Yin Yang Huo)

Oldenlandia (Bai Hua She She Cao)

Cistanche (Rou Cong Rong)

Lycium fruit (Gou Qi Zi)

Laminaria (Kun Bu)

Tang-kuei (Dang Gui)

Hu-chang (Hu Chang)

American Ginseng (Xi Yang Shen)

Schizandra (Wu Wei Zi)

Ligustrum (Nu Zhen Zi)

Atractylodes (Bai Zhu)

Rehmannia (Shu Di Huang)

Salvia (Dan Shen)

Curcuma (Yu Jin)

Viola (Zi Hua Di Ding)

Citrus (Chen Pi)

Peony (Bai Shao)

Ho Show Wu (He Shou Wu)

Eucommia (Du Zhong)

Cardamon (Sha Ren)

Licorice (Gan Cao)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Description

Chinese Therapeutic Actions: Tonify Qi, Blood, and Essence; Clear Heat and Toxins

 

Suggested Use

10-20 tablets per day, suggested use is 5 tablets TID to QID, between meals 420 tablets, 650 mg., 21-42 day supply

 

Serving Size: 10 Capsule

 

Servings Per Container: 42

 

Amount Per Serving

Ganoderma (Ling Zhi)

Isatis extract (Ban Lan Gen and Da Qing Ye)

Milletia extract (Ji Xue Teng)

Astragalus (Huang Qi)

Tremella (Bai Mu Er)

Andrographis (Chuan Xin Lian)

Lonicera (Jin Yin Hua)

Aquilaria (Chen Xiang),

Epimedium (Yin Yang Huo)

Oldenlandia (Bai Hua She She Cao)

Cistanche (Rou Cong Rong)

Lycium fruit (Gou Qi Zi)

Laminaria (Kun Bu)

Tang-kuei (Dang Gui)

Hu-chang (Hu Chang)

American Ginseng (Xi Yang Shen)

Schizandra (Wu Wei Zi)

Ligustrum (Nu Zhen Zi)

Atractylodes (Bai Zhu)

Rehmannia (Shu Di Huang)

Salvia (Dan Shen)

Curcuma (Yu Jin)

Viola (Zi Hua Di Ding)

Citrus (Chen Pi)

Peony (Bai Shao)

Ho Show Wu (He Shou Wu)

Eucommia (Du Zhong)

Cardamon (Sha Ren)

Licorice (Gan Cao)

Reviews

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Recently Viewed