Enhance 420 tabs

Health Concerns

Health Concerns Enhance 420 tabs

Regular price $79.90 $79.90
Sale

Enhance 420 tabs

Health Concerns

UPC # 400777047527

Availability : Not Available

Share

Discount is not eligible for this product.

Regular price $79.90 $79.90
Sale

FREE SHIPPING

Chinese Therapeutic Actions: Tonify Qi, Blood, and Essence; Clear Heat and Toxins 

 

Amount Per Serving

Ganoderma (Ling Zhi)   

Isatis extract (Ban Lan Gen and Da Qing Ye)   

Milletia extract (Ji Xue Teng)   

Astragalus (Huang Qi)   

Tremella (Bai Mu Er)   

Andrographis (Chuan Xin Lian)   

Lonicera (Jin Yin Hua)   

Aquilaria (Chen Xiang),   

Epimedium (Yin Yang Huo)   

Oldenlandia (Bai Hua She She Cao)   

Cistanche (Rou Cong Rong)   

Lycium fruit (Gou Qi Zi)   

Laminaria (Kun Bu)   

Tang-kuei (Dang Gui)   

Hu-chang (Hu Chang)   

American Ginseng (Xi Yang Shen)   

Schizandra (Wu Wei Zi)   

Ligustrum (Nu Zhen Zi)   

Atractylodes (Bai Zhu)   

Rehmannia (Shu Di Huang)   

Salvia (Dan Shen)   

Curcuma (Yu Jin)   

Viola (Zi Hua Di Ding)   

Citrus (Chen Pi)   

Peony (Bai Shao)   

Ho Show Wu (He Shou Wu)   

Eucommia (Du Zhong)   

Cardamon (Sha Ren)   

Licorice (Gan Cao)   

 

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Description

Chinese Therapeutic Actions: Tonify Qi, Blood, and Essence; Clear Heat and Toxins 

 

Amount Per Serving

Ganoderma (Ling Zhi)   

Isatis extract (Ban Lan Gen and Da Qing Ye)   

Milletia extract (Ji Xue Teng)   

Astragalus (Huang Qi)   

Tremella (Bai Mu Er)   

Andrographis (Chuan Xin Lian)   

Lonicera (Jin Yin Hua)   

Aquilaria (Chen Xiang),   

Epimedium (Yin Yang Huo)   

Oldenlandia (Bai Hua She She Cao)   

Cistanche (Rou Cong Rong)   

Lycium fruit (Gou Qi Zi)   

Laminaria (Kun Bu)   

Tang-kuei (Dang Gui)   

Hu-chang (Hu Chang)   

American Ginseng (Xi Yang Shen)   

Schizandra (Wu Wei Zi)   

Ligustrum (Nu Zhen Zi)   

Atractylodes (Bai Zhu)   

Rehmannia (Shu Di Huang)   

Salvia (Dan Shen)   

Curcuma (Yu Jin)   

Viola (Zi Hua Di Ding)   

Citrus (Chen Pi)   

Peony (Bai Shao)   

Ho Show Wu (He Shou Wu)   

Eucommia (Du Zhong)   

Cardamon (Sha Ren)   

Licorice (Gan Cao)   

 

Reviews

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
\