Maternal Herbal 90 tabs

Health Concerns

Health Concerns Maternal Herbal 90 tabs

Regular price $25.90 $25.90
Sale

Maternal Herbal 90 tabs

Health Concerns

UPC # 400777087219

Availability : In stock

Share

Discount is not eligible for this product.

Earn Regular price 26 Vita Reward Points

Regular price $25.90 $25.90
Sale

FREE SHIPPING

Chinese Therapeutic Actions: Tonifies Liver/Kidney Yin, Relaxes Shen, Invigorates Blood/Qi

 

Amount Per Serving

Kirin Ginseng (Jilin Shen)   

Cistanche (Rou Cong Rong)   

Rehmannia (Shu Di Huang)   

Tang-kuei (Dang Gui)   

Ligustrum (Nü Zhen Zi)   

Rubus (Fu Pen Zi)   

Lu Jiao Jiao   

Morinda (Ba Ji Tian)   

Cynamorium (Suo Yang)   

Fu Shen   

Ligusticum (Chuan Xiong)   

Eucommia (Du Zhong)   

Epimedium (Yin Yang Huo)   

Evodia (Wu Zhu Yu)   

Cinnamon Bark (Rou Gui)   

Zanthoxylum (Chuan Jiao)   

 

Description

Chinese Therapeutic Actions: Tonifies Liver/Kidney Yin, Relaxes Shen, Invigorates Blood/Qi

 

Amount Per Serving

Kirin Ginseng (Jilin Shen)   

Cistanche (Rou Cong Rong)   

Rehmannia (Shu Di Huang)   

Tang-kuei (Dang Gui)   

Ligustrum (Nü Zhen Zi)   

Rubus (Fu Pen Zi)   

Lu Jiao Jiao   

Morinda (Ba Ji Tian)   

Cynamorium (Suo Yang)   

Fu Shen   

Ligusticum (Chuan Xiong)   

Eucommia (Du Zhong)   

Epimedium (Yin Yang Huo)   

Evodia (Wu Zhu Yu)   

Cinnamon Bark (Rou Gui)   

Zanthoxylum (Chuan Jiao)   

 

Reviews

\